imageimage

Thực hiện quyền TCT, DMC, HDC, BCI, HRC, MNC, KKC, S91-->SD9

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/02/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu thưởng

TCT

08/01/2014

1:1

 

2

Cổ phiếu thưởng

DMC

21/01/2014

2:1

04/03/2014

3

Cổ tức tiền mặt

HDC

10/02/2014

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

BCI

10/02/2014

8%

 

5

Cổ tức tiền mặt

HRC

14/02/2014

10%

 

6

Cổ tức tiền mặt

MNC

08/01/2014

5%

 

7

Cổ tức tiền mặt

KKC

18/02/2014

22%

 

8

Chuyển đổi cổ phiếu từ S91 thành SD9

S91-SD9

09/01/2014

1:1

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 50 image 0