imageimage

Thực hiện quyền THG, DNY

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/02/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Tiền quy đổi phần lẻ của cổ phiếu thưởng

THG

12/11/2013

4:1

2

Cổ phiếu thưởng

DNY

25/12/2013

18,58755%

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

DNY

25/12/2013

16,41245%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0