imageimage

Thực hiện quyền TLG, LBM, BHS, VLA, VMD

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

TLG

01/10/2013

10:1

2

Cổ tức bằng tiền mặt

LBM

16/10/2013

10%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

BHS

10/10/2013

5%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

VLA

10/10/2013

5%

5

Cổ tức bằng tiền mặt

VMD

08/10/2013

17%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 23 image 0