imageimage

Thực hiện quyền TMP, VKC, PJT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TMP

15/07/2014

20%

2

Cổ tức tiền mặt

VKC

23/07/2014

5%

3

Cổ tức cổ phiếu

PJT

26/06/2014

100:8

4

Cổ phiếu thưởng

PJT

26/06/2014

100:4

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 26 image 0