imageimage

Thực hiện quyền TMT, CTS, VTV, SNG, VIC, PVD, PIT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

TMT

12/09/2014

5%

-

2

Cổ tức tiền mặt

CTS

16/09/2014

6%

-

3

Cổ tức tiền mặt

VTV

28/08/2014

5%

-

4

Cổ tức tiền mặt

SNG

03/07/2014

30%

-

5

Cổ tức bằng cổ phiếu

VIC

28/08/2014

1000:487

25/09/2014

6

Cổ tức bằng cổ phiếu

PVD

26/08/2014

10%

29/09/2014

7

Cổ phiếu thưởng

PIT

19/08/2014

100:20

29/09/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 54 image 0