imageimage

Thực hiện quyền TRA, VNC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

TRA

31/05/2013

50%

03/10/2013

2

Cổ phiếu thưởng

TRA

31/05/2013

50%

03/10/2013

3

Cổ tức tiền mặt

VNC

09/09/2013

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 25 image 0