imageimage

Thực hiện quyền TRC, SFI, GSP, TET, C21, BSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TRC

30/05/2014

15%

2

Cổ tức tiền mặt

SFI

28/05/2014

15%

3

Cổ tức tiền mặt

GSP

27/05/2014

12%

4

Cổ tức tiền mặt

TET

20/05/2014

3,8%

5

Cổ tức tiền mặt

C21

20/05/2014

7%

6

Cổ tức tiền mặt

BSC

22/05/2014

4%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 17 image 0