imageimage

Thực hiện quyền TTG, SDI, VDL, FPT, SRF

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

TTG

20/05/2014

7%

 

2

Cổ tức tiền mặt

SDI

12/06/2014

118,75%

 

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

VDL

20/05/2014

25%

 

4

Cổ phiếu thưởng

VDL

20/05/2014

2.1:1

 

5

Cổ tức bằng cổ phiếu

FPT

09/05/2014

25%

 27/06/2014

6

Cổ phiếu thưởng

SRF

20/05/2014

2:1

 30/06/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0