imageimage

Thực hiện quyền VCG, SD9, HBC, VNT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VCG

30/07/2014

4%

2

Cổ tức tiền mặt

SD9

29/07/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

HBC

15/08/2014

5%

4

Cổ tức tiền mặt

VNT

08/08/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 42 image 0