imageimage

Thực hiện quyền VFC, CSC, C47

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VFC

05/08/2014

6,5%

2

Cổ phiếu thưởng

CSC

27/06/2014

10:7

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

CSC

27/06/2014

10%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

C47

02/07/2014

5:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0