imageimage

Thực hiện quyền VGP, HDG, C92

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VGP

15/08/2014

8%

2

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

HDG

10/07/2014

17%

3

Cổ phiếu thưởng

C92

19/05/2014

19,9%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

C92

19/05/2014

6,8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0