imageimage

Thực hiện quyền VGS, KCE, GMC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VGS

18/06/2014

2%

2

Cổ tức tiền mặt

KCE

12/06/2014

5%

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

GMC

03/06/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0