imageimage

Thực hiện quyền VHG, HDG, BID

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu thưởng

VHG

29/11/2013

2:1

 15/01/2014

2

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

HDG

10/06/2013

10:1

 

3

Tiền quy đổi phần lẻ cổ tức bằng cổ phiếu

BID

25/06/2013

4,52784%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 38 image 0