imageimage

Thực hiện quyền VIP, SRC, KST, BMI, NTP, AGR, TMS, VTB, BMJ, HRC, SDN, CCM

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/06/2014, chi tiết như sau:

 

   

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VIP

06/06/2014

3%

2

Cổ tức tiền mặt

SRC

05/06/2014

20%

3

Cổ tức tiền mặt

KST

09/06/2014

8%

4

Cổ tức tiền mặt

BMI

30/05/2014

10%

5

Cổ tức tiền mặt

NTP

30/05/2014

15%

6

Cổ tức tiền mặt

AGR

30/05/2014

3,8%

7

Cổ tức tiền mặt

TMS

11/06/2014

6%

8

Cổ tức tiền mặt

VTB

04/06/2014

3%

9

Cổ tức tiền mặt

BMJ

06/06/2014

5%

10

Cổ tức tiền mặt

HRC

06/06/2014

15%

11

Cổ tức tiền mặt

SDN

27/05/2014

15%

12

Cổ tức tiền mặt

CCM

23/05/2014

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0