imageimage

Thực hiện quyền VMD, TKU, LGC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

VMD

27/08/2014

20%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TKU

16/07/2014

100:10

-

3

Cổ phiếu thưởng

LGC

20/08/2014

2:1

23/09/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 26 image 0