imageimage

Thực hiện quyền VNC, TVD, TCS, HBD

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VNC

24/04/2014

6,5%

2

Cổ tức tiền mặt

TVD

05/05/2014

16%

3

Cổ tức tiền mặt

TCS

09/05/2014

11%

4

Cổ tức tiền mặt

HBD

28/04/2014

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 26 image 0