imageimage

Thực hiện quyền VND, BED, TDN, IMP, VTO, BMP, NBW

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VND

26/05/2014

5%

2

Cổ tức tiền mặt

BED

23/05/2014

12%

3

Cổ tức tiền mặt

TDN

20/05/2014

9%

4

Cổ tức tiền mặt

IMP

19/05/2014

15%

5

Cổ tức tiền mặt

VTO

19/05/2014

3%

6

Cổ tức tiền mặt

BMP

19/05/2014

20%

7

Cổ tức tiền mặt

NBW

15/05/2014

13%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 22 image 0