imageimage

Thực hiện quyền VNM, DAG, NNC, HDG, FCM

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VNM

15/08/2014

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DAG

22/08/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

NNC

15/08/2014

30%

4

Cổ phiếu thưởng

HDG

10/07/2014

17%

5

Phát hành thêm cổ phiếu

FCM

11/06/2014

2:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 58 image 0