imageimage

Thực hiện quyền VNM, VHG, SGC, TRC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

VNM

18/12/2013

8%

2

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

VHG

29/11/2013

2:1

3

Cổ tức bằng tiền mặt

SGC

04/12/2013

10%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

TRC

20/12/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 44 image 0