imageimage

Thực hiện quyền VNS, NET, VMC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

VNS

30/05/2014

100:3

 10/07/2014

2

Cổ phiếu thưởng

NET

02/06/2014

1:1

 

3

Cổ tức tiền mặt

VMC

16/06/2014

12%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0