imageimage

Thực hiện quyền VSC, BPC, ICI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

VSC

03/07/2013

20%

 -

2

Cổ tức tiền mặt

BPC

06/03/2013

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

ICI

30/07/2013

4.5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 19 image 0