imageimage

Thực hiện quyền VSI, TH1, LHC, DC4

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

VSI

21/10/2013

6%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

TH1

20/09/2013

6%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

LHC

18/10/2013

25%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

DC4

18/10/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0