imageimage

VDSC giới thiệu dịch vụ mới trên eDragon - Xác nhận phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MỚI TRÊN eDragon

 

XÁC NHẬN PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

 

Từ ngày 26/5/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chính thức triển khai dịch vụ mới trên eDragon: Xác nhận phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

 

Các tính năng của dịch vụ:

 

· Xác nhận phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

 

· Tra cứu các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư: ngày lập, số phụ lục, ngày tất toán, số tiền vay, dư nợ hiện tại, phí đã thu của các phụ lục.

 

· Tra cứu chi tiết các phụ lục: tài sản hợp tác, tài sản đảm bảo (tài khoản liên quan nếu có), giá trị hợp tác.

 

· Tra cứu tổng số tiền hợp tác đang sử dụng.

 

· Khách hàng sử dụng dịch vụ Hợp tác đầu tư và có đăng ký sử dụng dịch vụ eDragon đều có thể sử dụng dịch vụ Xác nhận phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư trên eDragon.

 

 

Cách thức sử dụng dịch vụ

 

Xác nhận phụ lục hợp tác đầu tư chứng khoán:

 

· Khách hàng vào trang Giao dịch -> Tài trợ giao dịch -> Xác nhận phụ lục

 

· Hệ thống sẽ hiện thị các phụ lục mà khách hàng chưa xác nhận hay chưa ký bằng chữ ký

 

· Khách hàng chọn các phụ lục mà mình muốn xác nhận, nếu khách hàng muốn biết chi tiết phụ lục thì nhấn vào Số phụ lục tương ứng hệ thống sẽ hiển thị chi tiết của phụ lục đó

 

· Sau đó nhấn nút Xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị mật mã đặt lệnh để khách hàng xác nhận

 

· Khách hàng dùng thẻ mật khẩu để nhập các giá trị tương ứng, sau khi nhập xong nhấn nút Đặt lệnh hoàn tất việc xác nhận phụ lục hợp tác đầu tư chứng khoán.

 

Tra cứu các phụ lục hợp tác đầu tư

 

· Khách hàng vào trang Giao dịch -> Tài trợ giao dịch -> Lịch sử phụ lục.

 

· Khách hàng chọn khoảng thời gian và trạng thái của phụ lục cần xem, sau đó ấn nút Tìm.

 

· Hệ thống sẽ hiển thị các phụ lục theo tiêu chí tìm kiếm của khách hàng.

 

· Để xem chi tiết phụ lục khách hàng nhấn vào Số phụ lục tương ứng, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết phụ lục đó.

 

Tra cứu tổng số dư nợ hợp tác đầu tư đang sử dụng

 

· Khách hàng vào mục Tài khoản -> Số dư tài khoản sẽ có hiển thị tổng số dư nợ mà khách hàng đang còn sử dụng trong các phụ lục hợp tác đầu tư.

 

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây: phu luc hop dong.pdf

image 59 image 0