imageimage
imageimage

iDragon

HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN trực tuyến ưu việt: 

Đặt lệnh dễ dàng, giao dịch nhanh chóng chỉ với 1 chạm: Tích hợp giao dịch chứng khoán cơ sở, phái sinh và trái phiếu. Giao diện thiết kế tối giản và sắp xếp thuận tiện, giúp nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm giao dịch nhanh chóng và đặt lệnh dễ dàng.

Cá nhân hóa giao diện, làm chủ hành trình đầu tư: iDragon Pro cho phép người dùng lựa chọn và sắp xếp các tính năng thường xuyên sử dụng, thay đổi bố cục hiển thị. Đặc biệt, người dùng còn có thể thay đổi giao diện sáng/ tối cho ứng dụng (Lightmode/ Darkmode).

Quản lý tài sản và danh mục đầu tư trực quan: Dễ dàng nắm bắt thông tin biến động tài sản, hiệu quả đầu tư danh mục.

Trải nghiệm ngay: 

image