imageimage
imageimage

mailDragon

 

Hệ thống EMAIL THÔNG BÁO với các nội dung:

  • Số dư tài khoản & thông tin giao dịch
  • Báo cáo phân tích, nhận định thị trường
  • Thông báo về sản phẩm & dịch vụ mới
image