imageimage
imageimage

mailDragon

Hệ thống EMAIL  THÔNG BÁO với các nội dung: 

  • S  tài khoản & thông tin giao dịch. 
  • Báo cáo phân tích, nhận định thị trường. 
  • Thông báo về sản phẩm & dịch vụ mới. 
image