imageimage

Môi giới và dịch vụ chứng khoán

Là nhà môi giới chuyên nghiệp các sản phẩm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ nội (bao gồm các ETF). Rồng Việt là đối tác tin cậy của các Khách hàng tổ chức nhờ sự tận tâm, trung thực, có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể thu xếp được những cơ hội đầu tư, các giao dịch lô lớn được thực hiện bởi Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, bảo mật cao.


Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ sau:
  • Quản lý tài khoản.
  • Hỗ trợ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Giao dịch lô lớn.
  • Cung cấp các dịch vụ chứng khoán như: Lưu ký, thực hiện quyền, dịch vụ hỗ trợ giao dịch khác.
  • Đấu giá chứng khoán.

 

undefined