imageimage

Trái phiếu doanh nghiệp

Là kênh đầu tư an toàn dành cho các Khách hàng là Nhà Đầu tư Chuyên nghiệp theo Quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị Định 153/2020/NĐ-CP, Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán . Danh mục Trái phiếu Rồng Việt phân phối được thẩm định và lựa chọn kỹ càng từ các tổ chức phát hành uy tín, đảm bảo về mặt thanh khoản khi môi giới mua lại Trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào khi Khách hàng có nhu cầu trong kỳ hạn của sản phẩm. Theo đó, Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn


undefined
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾNundefined

 

undefined
TẠI QUẦYundefined[]