imageimage
imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Rồng Việt chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Với Tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam, Rồng Việt mang sứ mệnh kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

image
Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt (“VDAM”)

Với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh mới, từ đầu năm 2021, Rồng Việt chính thức có thêm công ty con là CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt (“VDAM”) – nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, đầu tư mà Rồng Việt đang hướng đến.

image