imageimage
image

Giới thiệu về Quản lý quỹ Rồng Việt

 

Với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh mới, từ đầu năm 2021, Rồng Việt chính thức có thêm công ty con là CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt (“VDAM”) – nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, đầu tư mà Rồng Việt đang hướng đến. VDAM được thành lập từ năm 2006 với tên gọi trước đó là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long. Sự tham gia của Rồng Việt trong vai trò định hướng và dẫn dắt hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển của VDAM với tầm nhìn trở thành một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

 


Giấy phép thành lập và hoạt động số 10/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 22/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 86/GPĐC-UBCK cấp ngày 06/11/2023.

100 tỷ đồng

Quản lý quỹ đầu tư 
Quản lý danh mục đầu tư 
Tư vấn đầu tư 

Website VDAM image