imageimage

Rồng Việt vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Tài Chính

image 25-12-2018

Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Tài chính về vì có nhiều thành tích và đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018.

undefined

imageimage
image 53