imageimage

Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2014 - 2015

image 02-10-2015

Chiều ngày 2/10/2015, trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2015 tổ chức tại Đà Nẵng, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã vinh danh 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất HNX 2014-2015 và 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và minh bạch 2014-2015 để ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB). Rồng Việt vinh dự được HNX tôn vinh là 1 trong 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất HNX 2014-2015.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long trao kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Rồng Việt tại buổi lễ tôn vinh.

Chương trình đánh giá quản trị công ty được HNX chính thức triển khai lần đầu tiên vào năm 2013. Chương trình được triển khai sau một quá trình nghiên cứu học tập theo mô hình đánh giá chấm điểm quản trị doanh nghiệp từ các Sở GDCK tiên tiến trong khu vực và trên thế giới kết hợp với việc rà soát các quy định pháp lý của Việt Nam.  

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm nay dành nhiều thời gian tổng kết Chương trình đánh giá CBTT&MB 2014-2015. Đại diện đơn vị đánh giá độc lập, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã công bố kết quả đánh giá 354 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên năm lĩnh vực: quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của HĐQT. Thông qua chương trình này, HNX mong muốn xây dựng các doanh nghiệp điển hình về quản trị, tạo động lực cải thiện chất lượng quản trị công ty trên toàn thị trường.

Năm nay Rồng Việt vinh dự được HNX chọn và tôn vinh là 1 trong 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất HNX 2014 -2015 trong số 354 DNNY được đánh giá. Trước đó, báo cáo thường niên của Rồng Việt cũng được bình chọn là một trong 30 Báo cáo thường niên tốt nhất toàn thị trường năm 2014 thông qua việc công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.

Những vinh dự này đã ghi nhận những nỗ lực của Rồng Việt trong việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả và cũng là động lực lớn để tập thể Rồng Việt luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng quản trị và thông tin nhằm mang đến những giá trị và lợi ích tốt nhất cho Quý khách hàng và cổ đông; xây dựng và phát triển công ty bền vững và ngày càng lớn mạnh.

imageimage
image 31