imageimage

Dịch vụ tài chính

marginDragon
marginDragon 0.035%/Ngày
m15Dragon 
Biểu lãi suất ưu đãi
Từ ngày 01 đến ngày 03 (3 ngày)0.000%/ Ngày
Từ ngày 04 đến ngày 08 (5 ngày)0.028% / Ngày
Từ ngày 09 đến ngày 15 (7 ngày)0.032% / Ngày
Từ ngày 160.040% / Ngày
Biểu phí dịch vụ
Đăng ký dịch vụ (*)/ Thay đổiMiễn phí
Hủy dịch vụ: Dư nợ m15Dragon > 0 và Tỷ lệ giao dịch < 3 lần (**)0.3%* Giá trị giao dịch thêm tạm tính
Hủy dịch vụ: Các trường hợp còn lạiMiễn phí
Sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác (**)0.3%* Số tiền sử dụng dịch vụ khác

(*)   Áp dụng cho các Khách hàng đang dùng Biểu lãi suất marginDragon và Biểu phí giao dịch có mức phí tối thiểu 0.15%.

        Tài khoản đang sử dụng etaDragon được đăng ký dịch vụ nếu thỏa các điều kiện khác.

(**) Tỷ lệ giao dịch được tính trong kỳ hiệu lực của Dịch vụ giao dịch ký quỹ.
        Giá trị giao dịch thêm tạm tính là Giá trị để tài khoản đạt được Tỷ lệ giao dịch miễn phí.
        Khách hàng sẽ được thông báo Số tiền phí khi Hủy đăng ký / Sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác nếu có.

 

 

Ứng trước tiền bán
Phí ứng trước 0.037%/Ngày

 

Giám sát tài sản
Phong tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố1,000,000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/1 lần
Giải tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố500,000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/1 lần
Phí xác nhận phong tỏa 500,000 VNĐ/1 lần

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.