imageimage

Quy định chương trình

Chương trình Khách hàng thân thiết dành cho tất cả Khách hàng cá nhân và tổ chức của Rồng Việt trên toàn quốc. Theo đó, mỗi giao dịch của Khách hàng tại Rồng Việt đều được ghi nhận và quy đổi thành điểm để xét hạng trở thành Khách hàng VIP với các cấp độ như: Diamond, Platinum, Gold, Silver hoặc Member. Ngoài ra, việc xét hạng còn được căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân theo kỳ của mỗi Khách hàng tại Rồng Việt. Mỗi cấp độ Khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt khác nhau từ Rồng Việt.


 

 HạngĐiểm xét hạng ĐXH
NAV tổng bình quân (tối thiểu 30 ngày)
Member
< 2,000< 20 tỷ
Silver
2,000 ≤ ĐXH < 5,00020 tỷ ≤ NAV < 50 tỷ
Gold 5,000 ≤ ĐXH < 10,00050 tỷ ≤ NAV < 100 tỷ
Platinum
 10,000 ≤ ĐXH < 15,000
100 tỷ ≤ NAV < 200 tỷ
Diamond≥ 15,000≥ 200 tỷ

(*) NAV  = NAV Tài khoản cơ sở + NAV Tài khoản phái sinh + Giá trị Trái phiếu theo mệnh giá
 • Điểm xét hạng (ĐXH): dựa vào điểm tích lũy theo từng Quý.
 • NAV tổng bình quân (tối thiểu 30 ngày):
* NAV Tổng = NAV (Cơ sở)+ NAV (Phái sinh) + NAV (Trái phiếu) + NAV (Sản phẩm Dịch vụ) theo từng thời kỳ.
* NAV Tổng bình quân = (Tổng NAV từng ngày từ ngày mở tài khoản/đầu kỳ đến thời điểm xét hạng) chia cho (Tổng số ngày từ ngày mở tài khoản/đầu kỳ đến thời điểm xét hạng).
Tiêu chíSố tiền áp dụng (VNĐ)Điểm quy đổi 
Lãi vay
100,0001
Phí ứng trước100,0001
Phí giao dịch CK cơ sở20,0001
Phí giao dịch CK phái sinh
(Rồng Việt thu)
20,0001
Giao dịch Trái phiếu (VNĐ/tháng)
100,000,0001
Điểm sinh nhật, Điểm gắn bó, Điểm ưu đãi khác  

Giao dịch Trái phiếu: dựa vào giá trị Trái phiếu (theo mệnh giá) do Rồng Việt phát hành hoặc phân phối mà Khách hàng sở hữu

Danh sách quà tặng được thay đổi theo từng thời điểm công bố trên Hệ thống giao dịch trực tuyến iDragon, hoặc Quý khách liên hệ với Rồng Việt để biết chi tiết.

undefined
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾNundefined

undefined
TẠI QUẦYundefined

undefined
ĐIỆN THOẠI ( +84 28 6299 2020)undefined
 • Định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi Quý, hạng Khách hàng được xem xét đánh giá theo một trong hai tiêu chí Điểm xét hạng và NAV tổng bình quân (tối thiểu 30 ngày). Trường hợp Khách hàng đạt 2 hạng đánh giá khác nhau theo 2 tiêu chí nêu trên, kết quả xét hạng cuối cùng của Khách hàng là hạng cao hơn trong 2 hạng đánh giá.
 • Trong trường hợp đủ điều kiện tăng hạng trước kỳ đánh giá, Khách hàng có quyền yêu cầu tăng hạng trong kỳ, mà không cần chờ đợt đánh giá định kỳ.
 • Tại thời điểm đánh giá, Hạng của Khách hàng nhỏ hơn hoặc bằng Hạng hiện tại thì Khách hàng được tiếp tục giữ nguyên Hạng cho đến cuối quý đánh giá tiếp theo.
 • Khách hàng được tham gia các chương trình ưu đãi nhân điểm hoặc tặng thêm điểm theo quy định của từng chương trình.
 • Điểm thưởng được tích lũy và cộng dồn qua các năm (kể từ năm 2021) để quy đổi quà tặng.
 • Điểm đổi quà không được phép chuyển nhượng giữa các Khách hàng khác nhau.
 • Trường hợp Khách hàng có những Giao dịch hợp lệ nhưng không được quy đổi thành điểm, vui lòng liên hệ Rồng Việt chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thực hiện Giao dịch hợp lệ để được giải đáp. Nếu quá 30 ngày mà Khách hàng không liên hệ với Rồng Việt, Rồng Việt có quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc của Khách hàng.
 • Các yêu cầu quy đổi điểm thành quà tặng khi đã thực hiện thì không thể hủy bỏ, hoàn lại hay thay đổi. Phần thưởng đã đổi không thể đổi thành phần thưởng khác hay trả lại, thay thế, hay chuyển thành tiền dưới bất cứ hình thức nào.
 • Số điểm thưởng tối thiểu được quy đổi trong năm tài chính là 3,000 điểm (tương đương quà tặng trị giá 300,000 VNĐ). Số điểm thưởng tối đa được quy đổi trong năm tài chính là 100,000 điểm (tương đương quà tặng trị giá 10,000,000 VNĐ).
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày đổi điểm thành quà tặng, Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Rồng Việt trên toàn quốc để nhận quà.
 • Khi đến nhận quà, Khách hàng phải mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay.
 • Điểm đổi quà không được bảo lưu khi Quý Khách đóng tài khoản mà không thực hiện đổi quà tặng.
 • Rồng Việt có quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ chương trình, chấm dứt chương trình bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo trên Website: www.vdsc.com.vn
 • Rồng Việt không phải là bên cung cấp hàng hóa hay dịch vụ theo Chương trình. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, Quý Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với các bên cung cấp có liên quan để được giải quyết. Rồng Việt không đảm bảo hay đại diện cho chất lượng hoặc sự phù hợp về quà tặng, phiếu quà tặng được cung cấp qua Chương trình.
 • Khách hàng đồng ý rằng thông tin được Khách hàng cung cấp khi quy đổi một số sản phẩm/dịch vụ nhất định có thể được sử dụng bởi Rồng Việt cho các mục đích quản lý hay tiếp thị.
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí phát sinh từ chương trình này.
 • Các khiếu nại, tranh chấp giữa Rồng Việt và Khách hàng phát sinh từ chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.