imageimage

Dịch vụ thị trường vốn

Với cam kết mang đến chất lượng tư vấn tốt nhất cũng như quy mô dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng chu đáo nhất cho các nhu cầu của Khách hàng, Rồng Việt luôn tự hào khẳng định là một thương hiệu uy tín trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến các hoạt động trên thị trường vốn hiện nay.


 • Lựa chọn những đối tác tiềm năng phù hợp
 • Làm cầu nối hiệu quả giữa Khách hàng và các đối tác trong suốt quá trình tìm kiếm đối tác, lựa chọn, đàm phán thống nhất và thực hiện các thủ tục dựa trên kết quả thỏa thuận giữa các bên

undefined


 • Kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh các điều kiện niêm yết theo qui định
 • Tư vấn xây dựng các tài liệu hồ sơ liên quan niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành
 • Hỗ trợ làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan như Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
 • Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh hậu niêm yết

undefined


 • Định giá cổ phiếu phát hành và giá bảo lãnh phát hành
 • Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng

undefined


 • Xây dựng phương thức phát hành cổ phiếu, tư vấn phương án sử dụng vốn
 • Tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ theo đúng quy định
 • Hỗ trợ tiếp cận, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng.

undefined


 •  Xác định giá trị doanh nghiệp
 • Xây dựng đề án cổ phần hóa, tổ chức bán đấu giá cổ phần và tư vấn hỗ trợ thực hiện các thủ tục hồ sơ sau đợt cổ phần hóa

undefined