imageimage

Dịch vụ thị trường nợ

Sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự cộng với mối quan hệ sâu rộng trên thị trường tài chính là yếu tố giúp Khối Ngân hàng đầu tư của Rồng Việt không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến thị trường nợ, từ những dịch vụ cơ bản như phát hành, niêm yết trái phiếu cho đến những dịch vụ phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc như bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn.


 • Cấu trúc sản phẩm/bộ sản phẩm vốn phù hợp và hiệu quả nhất cho nhu cầu của Khách hàng
 • Cung cấp các thông tin được cập nhật mới nhất về tình hình thị trường vốn trong nước và quốc tế
 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình đàm phán các nội dung, điều kiện liên quan đến phương án thu xếp vốn

undefined


 • Với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu, Rồng Việt đảm bảo tuân thủ đầy đủ và kịp thời tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Trong đó đặc biệt là vai trò giám sát việc thực hiện các cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu
 • Thông qua dịch vụ này, tổ chức phát hành trái phiếu sẽ hoàn toàn an tâm việc đảm bảo tuân thủ luật định trong suốt quá trình phát hành trái phiếu, đồng thời sẽ nhận được sự tư vấn đầy đủ về việc thực hiện các cam kết và các vấn đề liên quan một cách hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho Khách hàng

undefined


 • Hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, bổ sung các điều kiện niêm yết và thông qua Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hoặc cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu và trái chủ
 • Xây dựng và hoàn thiện bộ hồ sơ niêm yết
 • Hỗ trợ làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan như Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
 • Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh hậu niêm yết
 • Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng

undefined


 • Xác định giá trị doanh nghiệp để xác định giá chào bán, giá chuyển đổi, quyền (trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền), xác định giá bảo lãnh phát hành
 • Lập tổ hợp bảo lãnh phát hành (nếu có)
 • Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng
 • Phân phối trái phiếu và thực hiện cam kết
  bảo lãnh

undefined


 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng từng bước trong đợt phát hành trái phiếu, từ việc lựa chọn trái phiếu phát hành, đến các phương án như phương án phát hành, sử dụng vốn, v.v….
 • Hỗ trợ thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu theo quy định
 • Hỗ trợ tiếp cận, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau đợt phát hành

undefined