imageimage

Dịch vụ dành riêng cho Doanh nghiệp SMEs

Thấu hiểu được những khó khăn và thách thức thường gặp của Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong hành trình phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) cho ra mắt các gói giải pháp tư vấn toàn diện dành riêng cho Doanh nghiệp SMEs. Với các gói giải pháp này, Rồng Việt hy vọng sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp SMEs củng cố nền tảng vững chắc, hướng tới mục tiêu tham gia thị trường vốn và tạo lập giá trị chuẩn bị cho sự phát triển bền vững trong tương lai.


 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Tư vấn quản lý/đầu tư nguồn vốn;
 • Tư vấn quan hệ nhà đầu tư;
 • Các dịch vụ tư vấn khác.
undefined

 

 • Tư vấn IPO & niêm yết;
 • Tư vấn các dịch vụ thị trường vốn và thị trường nợ;
 • Thu xếp vốn/bảo lãnh phát hành
undefined

 

 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn huy động vốn;
 • Tư vấn mua bán sáp nhập;
 • Tư vấn lập dự toán ngân sách
undefined

 

 • Tư vấn pháp lý/thủ tục;
 • Tư vấn tài chính;
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn cải thiện mô hình hoạt động.
undefined