imageimage

Mua bán và sáp nhập

Nhờ vào hệ thống Khách hàng đa dạng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề cùng với đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm đã giúp Rồng Việt có được vị thế khá tốt trong lĩnh vực tư vấn M&A trên thị trường hiện nay. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Rồng Việt luôn được đảm bảo về sự tư vấn và chăm sóc chuyên sâu trong mọi phương diện liên quan đến hoạt động M&A.


 • Tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu phù hợp với yêu cầu bên mua
 • Thực hiện việc rà soát về hoạt động thương mại
 • Tư vấn cho bên mua lựa chọn các nhà tư vấn phù hợp về vấn đề rà soát pháp lý, hoạt động tài chính, công nghệ ...
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán
 • Tư vấn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau thương vụ
 • Tư vấn chiến lược thoái đầu tư (exit strategy)

undefined


 • Tìm kiếm bên mua tiềm năng
 • Tái cấu trúc công ty và định giá
 • Hỗ trợ đàm phán: giúp doanh nghiệp đánh giá những yếu tố bên mua đưa ra như giá cả, hỗ trợ kỹ thuật, quyền biểu quyết…
 • Hỗ trợ thực hiện những tài liệu cần thiết để trình bày với các nhà đầu tư tiềm năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật giao dịch liên quan trong suốt quá trình mua bán
 • Tư vấn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau thương vụ

undefined