imageimage

Chứng khoán phái sinh

Phí giao dịch
Hợp đồng tương lai chỉ số3,000 VNĐ/Hợp đồng
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ5,000 VNĐ/Hợp đồng

 

 

Phí giao dịch (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Hợp đồng tương lai chỉ số2,700 VNĐ/Hợp đồng
Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ4,500 VNĐ/Hợp đồng

 

Phí quản lý vị thế (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
Phí quản lý vị thế (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ)2,550 VNĐ/Hợp đồng/Tài khoản/Ngày

 

Phí quản lý tài sản ký quỹ (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
Phí quản lý tài sản ký quỹ (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ)0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ
(Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/Tài khoản/Tháng
Tối thiểu: 100,000 VNĐ/Tài khoản/Tháng - Tối đa: 1,600,000 VNĐ/Tài khoản/Tháng

 

Phí nộp/rút tiền ký quỹ lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Vietinbank)
Nộp ký quỹ VSD5,500 VNĐ/Giao dịch
Rút ký quỹ VSD5,500 VNĐ/Giao dịch

 

Chuyển khoản tiền ngoài hệ thống (Ngân hàng chuyển tiền)
Phí chuyển tiền (Theo biểu phí của Ngân hàng chuyển tiền)

undefined

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.