imageimage

Dịch vụ tài chính

marginDragon Suit
marginDragon Suit0.037%/Ngày

 

Ứng trước tiền bán
Phí ứng trước 0.039%/Ngày

 

Giám sát tài sản
Phong tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố1,000,000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/1 lần
Giải tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố500,000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/1 lần
Phí xác nhận phong tỏa 500,000 VNĐ/1 lần

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.