imageimage

: 16/04/2024

19.7

-0.75 (-3.67%)

210,000,000

()

4,137

EPS ()

1,573

BVPS ()

11,325

P/E ()

13

P/B ()

1.81

23.65 | 9.03

1,988,245

1.24

(%)(*)

0

ROA (%)

6.95

ROE (%)

14.89

EV/EBIT ()

9.1

EV/EBITDA ()

8.87

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|