imageimage

: 12/07/2024

23.55

-0.2 (-0.84%)

243,000,000

()

5,722

EPS ()

1,883

BVPS ()

11,984

P/E ()

12.16

P/B ()

1.91

24.67 | 11.26

1,805,525

1.77

(%)(*)

11.5

ROA (%)

8.29

ROE (%)

17.07

EV/EBIT ()

9.52

EV/EBITDA ()

9.3

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|