imageimage

Báo cáo ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng ngày 07/04/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng ngày 07/04/2020.

:
image 131 image 3