imageimage

Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn

1. Tên nhà đầu tư tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH SÀI GÒN - Á CHÂU

 

2. Số chứng nhận ĐKKD 0303889980, cấp ngày 12/6/2010, tại Sở KH&ĐT TP. HCM

 

3. Tên chứng khoán đã tiến hành mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

4. Mã chứng khoán:  VDS

 

5. Số tài khoản giao dịch: 033C000055

 

6. số lượng cổ phiếu đã mua: 2.217.900 cổ phần

 

7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn : ngày 13/02/2011

 

 

:
image 88 image 0