imageimage

Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động của Rồng việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:

  • Họ và tên: Trần Lệ Nguyên
  • Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Số CMND: 079068003218
:
image 213 image 34