imageimage

Công bố Quyết định HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 58/2021/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.

:
image 4822 image 5