imageimage

Công bố thông tin về việc Tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty

Công ty Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố về Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2017 về việc tái bổ nhiệm ông Lê Minh Hiền giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.

    :
    image 228 image 63