imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nha Trang – Ông Lê Vương Hùng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công Ông Lê Vương Hùng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nha Trang.
:
image 467 image 32