imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Nha Trang – Ông Nguyễn Chí Trung

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Nha Trang – Ông Nguyễn Chí Trung.
:
image 249 image 39