imageimage

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK TP.HCM

Căn cứ quyết định số 229/QĐ-SGDHCM ngày 29/06/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với các thông tin như sau:

I-THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- Tên tiếng Anh: VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: Rồng Việt
- Trụ sở chính: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (028) 6299 2006 – Fax: (028) 6291 7986 – Website: www.vdsc.com.vn
- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCK cấp ngày 21/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK ngày 30/05/2017.

II-THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VDS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 70.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 700.000.000.000 đồng
- Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 19/07/2017
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.700 đồng/cổ phiếu.
- Bản cáo bạch niêm yết và tài liệu bổ sung được cung cấp tại các website: www.vdsc.com.vn, www.hsx.vn

 1. Bài giới thiệu niêm yết;
 2. Bản cáo bạch;
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán 2016;
 5. Báo cáo tài chính kiểm toán Quý 1.2017;
 6. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015;
 7. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016;
 8. NQ và  BB Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết;
 9. Điều lệ Công ty;
 10. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán (Lần đầu, bản có vốn điều lệ gần nhất, bản thay đổi chủ sở chính, bản thay đổi người đại diện theo pháp luật);
 11. Quyết định chấp thuận niêm yết trên HSX;
 12. Quyết định hủy niêm yết trên SGDCK Hà Nội;
 13. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên HSX.
:
image 212 image 0