imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 06/10/2020 về việc tái bổ nhiệm Ông LÊ MINH HIỀN giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 08/10/2020, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

:
image 182 image 1