imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ cho đợt phát hành trái phiếu từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ cho đợt phát hành trái phiếu từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020. 
 
:
image 328 image 17